راه اندازی سیستم سفارش گیری آنلاین و رهگیری سفارشات جمعیت هلال احمر توسط ایکامیران

سیستم سفارش گیری آنلاین و رهگیری سفارشات داروخانه تک نسخه ای شرکت پخش سها هلال توسط ایکامیران راه اندازی شد.

در این سامانه متریان داروخانه می توانند ضمن ثبت سفارشات دارو از داروخانه تک نسخه ای هلال احمر با دریافت کد رهگیری از آخرین وضعیت سفارش خود نیز مطلع شوند .این سیتم با نرم افزار سفارش گیری آنلاین دارو(ساد) تهیه گردیده است .

آرشیو اخبار